Wijkbelang

Wijkbelang Baalderveld

Wat willen we?

Wijkbelang Baalderveld wil met haar activiteiten de woon en leefomgeving zo plezierig en veilig mogelijk maken. Wijkbelang is opgezet om als inwoners van Baalderveld mee te mogen praten en denken en de gemeente Hardenberg te adviseren over noodzakelijke verbeteringen.

Hoe doen we dat?

We hoeven dit gelukkig niet alleen te doen. We werken als wijkbelang nauw samen met de politie, Samen Doen, de gemeente Hardenberg en De Stuw.  Waar nodig zoeken we ook de samenwerking met het basisonderwijs, de sportverenigingen en naoberschap baalderveld. 

Onze belangrijkste samenwerkingspartner bent u inwoner van Baalderveld. U weet immers het beste wat er speelt en nodig is in onze wijk! Hebt u vragen of informatie of tips ? Mail dan naar wijkbelangbaalderveld@gmail.com

Waar zijn we mee bezig?

In de afgelopen jaren hebben we ons onder anderen bezig gehouden met de verkeersveiligheid,  geluidsoverlast jongeren, overlast hondenpoep en geluidsoverlast van het industrieterrein  en de kwaliteit van de straatverlichting.

Mensen nodig!

Als wijkbelang zijn we naarstig op zoek naar mensen die het wijkbelang willen versterken.

Voor meer info kunt u contact opnemen met John Eilert, voorzitter wijkbelang.