Wijkbelang

Wijkbelang Baalderveld.

Wat willen we?

Wijkbelang Baalderveld wil met haar activiteiten de woon- en leefomgeving in de wijk Baalderveld zo plezierig en veilig mogelijk maken. Wijkbelang Baalderveld is opgezet om als inwoners van Baalderveld mee te mogen praten en besluiten over de verdere ontwikkeling van woon en leefomgeving in Baalderveld. 

Hoe doen we dat?

Wijkbelang Baalderveld hoeft dit gelukkig niet alleen te doen. Wijkbelang Baalderveld werkt nauw samen met de politie, de gemeente Hardenberg, Samen Doen en De Stuw. Waar nodig zoekt zij ook de samenwerking met het basisonderwijs, sportverenigingen en noaberschap Baalderveld. Het belangrijkste is echter dat wij samenwerken met u bewoners van Baalderveld. U weet immers het beste wat er nodig is om het wonen en leven in Baalderveld zo mooi mogelijk te houden. Hebt u informatie, vragen of goede tips, neem dan contact met ons op. U kunt wijkbelang bereiken via de mail: [email protected]. Natuurlijk kunt u ook de individuele leden benaderen.

Waar zijn we zoal mee bezig?

In de afgelopen jaren zijn wij, in samenwerking met de basisscholen, bezig geweest met verkeersveiligheid. We hebben op verschillende manieren de weggebruikers gewezen op het belang van de 30 km regel. Ook hebben we aandacht besteed aan de overlast van hondenpoep, het vandalisme van een kleine groep Podium-bezoekers, geluidsoverlast van het industrieterrein. Op dit moment zijn we druk doende met de openbare verlichting. Daarnaast hebben we in de zomervakantie een enquête gehouden onder wijkbewoners in Baalderveld.

Wie zitten er in wijkbelang?

De leden zijn:

  • Jan van de Giessen
  • Martin de Groot
  • John Eilert, voorzitter
 

Seine Hakkers neemt afscheid van wijkbelang Baalderveld

Na jaren actief te zijn geweest bij wijkcentrum de Wiekstee en wijkbelang Baalderveld wil Seine Hakkers het stokje graag overdragen aan nieuwe actieve en betrokken bewoners van Baalderveld. Seine Hakkers is vanaf de oprichting van wijkvereniging Baalderveld in de vorige eeuw actief betrokken geweest bij start van de Wiekstee en wijkbelang Baalderveld. Hij heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Je hoeft geen professor te zijn, betrokkenheid en interesse in de wijk is genoeg. Hij hoopt dat wijkbelang wat nieuwe jonge leden krijgt die zich willen inzetten voor het verder verbeteren van de woon- en leefomgeving van de wijk Baalderveld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij [email protected]